Проф. д-р Евелина Гатева – жената, която облече Сугестопедията в прилични дрехи

д-р Евелина Гатева

Професор доктор Евелина Гатева - "жената, която облече Сугестопедията в прилични дрехи"

Ако можехме да пеем, докато
говорим

Ако можехме да танцуваме,
докато се движим,

Ако можехме да рисуваме,
докато пишем

Ако можехме да преодолеем
времето,

пространството и скоростта

Докато мислим…

За да усетим Любовта на Създателя”

Из записките на д-р Евелина Гатева

Проф. д-р Евелина Гатева е музикален педагог, лингвист, сътрудник и по-късно съавтор на д-р Лозанов.

Ето какво казва д-р Евелина Гатева за себе си:

Най-ранните ми спомени от детсвото ме отвеждат на сцената. Животът ми започна с песента и музикалните инструменти. Така се зароди трайният ми интерес към онова „особено“ нещо, което се крие в изкуството, в звуците и тоновете на словото и музиката, в багрите и формите, в движенията на тялото и в мимиката, онова, което ни очарова, смайва, успокоява и вдъхновява.Това търсене на „ особеното“ в изкуството ме отведе да уча при известни вокални педагози у нас и в чужбина, накара ме да работя в НИИ по сугестология, да завърша италианска филология и музикална педагогика.“

Глобализирано художествено изграждане, София 1982, стр. 5

Под ръководство на д-р Лозанов, д-р Гатева започва експеримети за въздействието на класическото музикално и изобразително изкуство в Института по Сугестология към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Затова за нея д-р Георги Лозанов казва: „Тя облече сугестопедията в прилични дрехи.“

В сугестопедичното обучение стремежът е чрез специално подготвена програма и използвайки психотерапефтични методи и прийоми от изкуствата да се създадат естествение условия на мозъка за неговата спонтанна и едновремена аналитико-аналитична дейност при приемането и преработването на информацията.“

Сугестопедично практическо ръководство за преподаватели по чужди езици, София, 1981 г., стр,167

Д-р Гатева е създател на сугестопедичните учебници по италиански, испански и английски език. Тя е автор на пет сугестопедични книжки по английски език за деца от 5 до 11-годишна възраст. Тя е композитор на опери за обучение по математика в първи клас, десетки дидактични песни по чужди езици за деца и възрастни.

Д-р Гатева е автор на редица методически разработки. Обучението на един бъдещ сугестопедагог би било немислимо без „Сугестопедично ръководство за чужди езици“, „Глобализирано художествено изграждане“, „Creating wholeness through art”, „Говорно-певческа подготовка“ и много други научни трудове.Д-р Евелина Гатева обучава и вдъхновява огромен брой преподаватели по целия свят. Често е канена като гост-лектор в редица университети.

Разкриването на резервите на личността, съпроводено с радост и хедонизъм от ученето, снепрекъснато разширяване на интересите и потребноститеот учене и развиване, с отсъствието на напрежение и неприятна умора, а напротив с укрепване на физическото и психическото здраве, е смисълът на сугестопедията.“

Глобализирано художествено изграждане, София 1982, стр. 70.

Творческата и научна дейност на д-р Гатева е опора и вдъхновение на всички сугестопедагози, които върят по нейните стъпки.

Поклон и благодарност пред делото на д-р Гатева!

Scroll to Top