Административни и финансови условия за провеждане на обучение в Сугестопедичен езиков център KREG

Административни и финансови условия за провеждане на целогодишни курсове за ученици в Сугестопедичен езиков център KREG

1. Записването става след среща с преподавател и направен входящ тест за определяне на нивото (важи за неучили в Сугестопедичен езиков център KREG курсисти) и внасяне на таксата.

2. Таксата може да бъде внесена наведнъж или на две вноски: първа вноска 60% до започване на курса и втора вноска до края на месец януари. При записване за вече започнал курс се приспадат взетите часове.

3. Прилагат се следните отстъпките: 

           записване за поредна учебна година – 5%,  

           втори член от семейство – 5%, отстъпките се ползват и от двете деца. 

Всички отстъпки могат да се комбинират.

4. При отписване преди започване на курса на курсиста се възстановява пълната такса. При отказ от вече започнал курс се възстановяват 80% от оставащата неизползвана такса с приспадната цената на учебния комплект, който остава за курсиста. При отказ при изключителни обстоятелства се възстановява цялата неизползвана сума. За такива се смятат здравословна несъстоятелност за посещаване на курса или смяна на местожителство. Необходимо е курсистът да представя документи доказващи горепосочените обстоятелства.

5. Със записването си на курс, курсистът прави избор да посещава учебните часове. В случай на отсъствие и пропускане на учебни часове, Сугестопедичен езиков център KREG не възстановява част от таксата на курсиста и не компенсира с допълнителни консултации.

6. При четири поредни отсъствия курсистът има право на безплатна консултация в рамките на един учебен час.

7. Сугестопедичен езиков център KREG има право да прекрати обучението в следните случаи:

– неплащане на таксата за обучение
– лошо поведение от страна на курсиста, с което пречи на нормалното протичане на учебния процес

8. Ако възникне разминаване между училищните смени на курсиста и графика за провеждане на учебните занятия на Сугестопедичен езиков център KREG , без възможност курсистът да се включи в друга група, се възстановява оставащата неусвоена такса.

9. Графикът на часовете се прави преди началото на курса, като Сугестопедичен езиков център KREG се съобразява с училищните смени на учениците от държавните училища.

10. Ваканциите в Сугестопедичен езиков център KREG съвпадат с официалните ваканции определени от МОН и с официалните за страната почивни дни.

11. С цел запазване и наваксване на предварително уговорения брой учебни часове, Сугестопедичен езиков център KREG си запазва правото да организира извънредни спрямо официалния график срещи.

12. Сертификат за успешно усвоено езиково ниво получава всеки курсист, който има 80% посещаемост на учебни часове.

13. Сугестопедичен езиков център KREG се задължава:
– да осигури необходимите условия за нормално и редовно провеждане на учебните часове по графика уговорен между страните.
– в случай на непредвидени обстоятелства или обективна невъзможност Сугестопедичен езиков център KREG да изпълни това свое задължение /болест, лични проблеми на учител и др./, курсистите следва да бъдат уведомени и броят часове на съответния курс се увеличава с пропуснатите учебни часове, без заплащане.
– при наличие на основателна причина, Сугестопедичен езиков център KREG си запазва правото да прави промени в графика на провеждане на учебните часове.

Административни и финансови условия за провеждане на сугестопедични курсове за възрастни в Сугестопедичен езиков център KREG

1.Записването за сугестопедичен курс става след
– среща с преподавател
– внасяне на 60% от таксата за обучение до 5 календарни дни преди началото на курса.

2. Втората вноска се прави до края на втората седмица от началото на курса.

3. Ако плащането е по банков път се представя копие на платежното преди началото на курса.

4. Ако курсистът се откаже от курс, за който се е записал:
– до една работна седмица преди началото на курса, се възстановява пълната сума;
– по време на курса без уважителни причини се възстановява 80% от сумата за невзетите часове*;
– по време на курса по уважителни причини (здравословни) се връща сумата за невзетите часове с удържана сума за материали и учебник**

5. Със записването си на курс, курсистът прави избор да посещава учебните часове. В случай на отсъствие и пропускане на учебни часове, Сугестопедичен езиков център KREG не връща част от таксата на курсиста и не компенсира с допълнителни консултации.

6. Часове не се провеждат на официални празници.

7. Ако до датата, обявена за начало на курса, не се събере минимум от петима желаещи, Сугестопедичен езиков център KREG си запазва правото да отложи започването на курса с максимум три седмици и, ако за този период на „изчакване” не се сформира група, KREG отменя обявения курс и предлага алтернативни варианти за обучение на записалите се вече курсисти. В случай на несъгласие от страна на курсистите, се връща пълният размер на заплатената сума

8. Сугестопедичен езиков център KREG се задължава:
– да осигури необходимите условия за нормално и редовно провеждане на учебните часове по графика уговорен между страните.
– в случай на непредвидени обстоятелства или обективна невъзможност да изпълни това свое задължение /болест, лични проблеми на учител и др./, курсистите следва да бъдат уведомени и броят часове на съответния курс се увеличава с пропуснатите учебни часове, без заплащане.
– при наличие на основателна причина, KREG си запазва правото да прави промени в графика на провеждане на учебни часове.
– гарантира успешен резултат от курса при 100% посещаемост.

* Срокът за възстановяване на таксата е 20 работни дни.

** Необходимо е да бъде представен документ.

Сумата се изчислява на база таксата за курса с приспаднати учебник и допълнителни материали и разделена на общия брой часове.

Административни и финансови условия за провеждане на индивидуално обучение в Сугестопедичен езиков център KREG

1. Записването става след проведена предварителна среща с преподавател и изготвяне на учебен план.

2. Предплащат се минимум 10 учебни часа, а след оползотворяването им, ако са необходими по-малък брой, се предплаща необходимия брой за завършване на обучението.

3. Учебният комплект се заплаща допълнително.

4. Цената за учебен час важи за до трима души.

5. Таксата е дължима независимо от броя присъстващи.

6. Максимумът за индивидуално обучение е трима души.

7. 10 учебни часа се вземат за максимум от пет седмици.

8. Вземат се минимум от 2 уч.ч. – блок на седмица.

9. Изготвя се предварителен график за предплатените часове.

10. Час се отменя най-късно 12 часа преди срещата, в противен случай се отбелязва като взет.

11. При отказ от започнато обучение на курсиста се възстановява 80% от оставащата неизползвана сума

12. Сугестопедичен езиков център KREG се задължава:
– Да осигури необходимите условия за нормално и редовно провеждане на учебните часове по графика уговорен между страните.
– В случай на непредвидени обстоятелства или обективна невъзможност Сугестопедичен езиков център KREG да изпълни това свое задължение /болест, лични проблеми на учител и др./, курсистите следва да бъдат уведомени и броят часове на съответния курс се увеличава с пропуснатите учебни часове, без заплащане.
– При наличие на основателна причина, Сугестопедичен езиков център KREG си запазва правото да прави промени в графика на провеждане на учебните часове.

Scroll to Top