Езикови курсове за възрастни

Курсове по английски за възрастни чрез сугестопедия

Основен курс за начинаещи

Първо ниво

Сугестопедичен учебник The Return (Introduction – 5 глава)
Продължителност: 7/ 10 седмици
такса 680 лв. с включени учебни материали

Второ ниво

Сугестопедичен учебник The Return (6 глава -9 глава)
Продължителност: 5/ 7 седмици
такса 540 лв. с включени учебни материали

Курсове за напреднали

Първо ниво

Продължителност: 7/ 12 седмици,
Сугестопедичен учебник The Return (Introduction – 9 глава)
такса 850 лв. с включени учебни материали

Сугестопедичен разговорен курс

Продължителност: 5/ 8 седмици
такса 540 лв. с включени учебни материали

 

Курсове по испански за възрастни чрез сугестопедия

Сугестопедичен курс за начинаещи
Първа част Сугестопедичен учебник Un Viaje (1-4 глава)
Продължителност: 6 седмици 
График: 3 пъти седмично по 3 учебни часа
такса 520 лв. с включени учебни материали
 
Втора част Сугестопедичен учебник Un Viaje (5-9 глава) 
Продължителност: 6/ 9 седмици
График: 2/ 3 пъти седмично по 3 учебни часа
такса 520 лв. с включени учебни материали
Сугестопедичен  курс за напреднали 

Продължителност:  7 седмици
График: 2 пъти в седмицата по 3 учебни часа, 
Време на провеждане: сутрин, следобед или вечер
Такса: 400 лв. с включени учебни материали

*5% от всяка такса се предоставят като дарение на фондация „Проф. д-р Георги Лозанов и проф. д-р Евелина Гатева“.

* Всички цени са с включен ДДС.

Ако търсите езиков курс с дълготраен резултат

Сугестопедия е единствената наука, която работи на ниво на възможностите на резервите на мозъка.
Резултатът от сугестопедичното обучение е запаметяването в дългосрочен план на голям обем материал за кратко време (хипермнезия) без умора, досадни повторения, без напрежение, без страх. Сугестопедичното обучение засилва мотивацията за учене и желанието за себеизява.

По време на сугестопедичния курс по чужд език Вие се запознавате с всички основни граматични времена. На всяко ниво учебникът включва около 2000 думи.

Това на пръв поглед огромно количество материал се усвоява неусетно докато се работи по специално написан сугестопедичен учебник, който по специфичен начин вплита в историята необходимия езиков материал. Разиграват се разнообразни житейски ситуации. Използват се специално подбрани песни, които подпомагат запомнянето на определени конструкции. Класическата музика, която придружава сугестопедичния учебен процес е експериментално изследване от д-р Лозанов и д-р Гатева в Института по сугестология още в края на 60-те години на 20-ти век. 

По време на курса няма домашни и изпитвания, единственото условие за успешно завършване на курса е 100 % посещение.

Курсисти с различни професии, с различен опит в изучаването на чужди езици и на различна възраст показват еднакво добри резултати в края на обучението.

Scroll to Top