Езикови курсове за възрастни по метода
Сугестопедия

Сугестопедия е единствената наука, която работи на ниво на възможностите на резервите на мозъка.
Резултатът от сугестопедичното обучение е запаметяването в дългосрочен план на голям обем материал за кратко време (хипермнезия) без умора, досадни повторения, без напрежение, без страх. Сугестопедичното обучение засилва мотивацията за учене и желанието за себеизява.

По време на сугестопедичния курс по чужд език Вие се запознавате с всички основни граматични времена. На всяко ниво учебникът включва около 2000 думи.

Можем да предложим следното приравняване на сугестопедичните курсове с нивата на Европейската рамка:

  • Първо ниво -А1-А2
  • Второ ниво – А2.2-В2.1
  • Курс за напреднали – В2-С1

Това на пръв поглед огромно количество материал се усвоява неусетно докато се работи по специално написан сугестопедичен учебник, който по специфичен начин вплита в историята необходимия езиков материал. Разиграват се разнообразни житейски ситуации. Използват се специално подбрани песни, които подпомагат запомнянето на определени конструкции. Класическата музика, която придружава сугестопедичния учебен процес е експериментално изследване от д-р Лозанов и д-р Гатева в Института по сугестология още в края на 60-те години на 20-ти век. 

По време на курса няма домашни и изпитвания, единственото условие за успешно завършване на курса е 100 % посещение.

Курсисти с различни професии, с различен опит в изучаването на чужди езици и на различна възраст показват еднакво добри резултати в края на обучението.

Курсове по английски за възрастни чрез сугестопедия

Сугестопедичен курс за начинаещи
Първо ниво

Продължителност: 6,5 седмици 
График: 4 пъти седмично по 3 учебни часа; сутрин или вечер
такса 760 лв. + 40 лв. учебник 

Второ ниво

Продължителност: Продължителност: 6,5 седмици 
График: 4 пъти седмично по 3 учебни часа; сутрин или вечер
такса 760 лв. + 40 лв. учебник 

 
Сугестопедичен курс за напреднали

Продължителност: Продължителност: 6,5 седмици 
График: 4 пъти седмично по 3 учебни часа; сутрин или вечер
такса 760 лв. + 40 лв. учебник 

Курсове по испански за възрастни чрез сугестопедия

Сугестопедичен курс за начинаещи
Първо ниво
Продължителност: 6 седмици 
График: 3 пъти седмично по 3 учебни часа; сутрин или вечер
такса 480 лв. + 40 лв. учебни материали
 
Второ ниво 

Продължителност: 6 седмици 
График: 3 пъти седмично по 3 учебни часа; сутрин или вечер
такса 480 лв. + 40 лв. учебни материали

 
Сугестопедичен  курс за напреднали 

Продължителност:  4 седмици
График: 3 пъти седмичмо по 3 учебни часа, сутрин или вечер
Такса: 360 лв. + 30 лв. учебни материали

*5% от всяка такса се предоставят като дарение на фондация „Проф. д-р Георги Лозанов и проф. д-р Евелина Гатева“

Ако търсите езиков курс с дълготраен резултат

Scroll to Top