Езикови курсове за деца и ученици по метода
Сугестопедия

Ако някое дете успее да надскочи създадените норми, ние казваме „то е гениално“. А в действителност не съзнаваме, че „всички сме гениални.“
Сугестопедията, ако е приложена правилно, създава комуникация на нивото на нашата индивидуална „гениалност.“

Г. Лозанов, Сугестопедия-Десугестивно Обучение, стр. 70, СУ, 2005, София

Обучението на деца е отговорна задача. От една страна децата трябва да усвоят значителен обем знания, но от друга страна за да бъдат успешни, децата трябва да изградят навици за самостоятелно учене, умения за общуване и работа в екип, да са адаптивни, но и толерантни към хората, с които общуват.

Осъзнаваме, че времето, прекарано в залите на Сугестопедичен езиков център KREG е твърде кратко, но все пак е достатъчно за да покаже на децата, че ученето не е просто заучаване на списък от думи на чуждия език или граматически правила. Ученето е откривателство, творчество и вдъхновение.

За да учат децата с желание и любопитство, преподавателите от Сугестопедичен езиков център KREG са водени от законите на сугестопедията, където водещо е уважението към личността на всяко дете или ученик.

Целта на преподавателите е да създадат интерес към изучавания чужд език като средство за общуване. Затова основно място в сугестопедичното обучението заемат разнообразни ролеви игри, които пресъздават реални житейски ситуации, драматизации и песни, творчески задачи, които да подтикнат децата към творческо мислене и желание за себеизява.

Курсовете по английски и испански за деца и ученици са целогодишни – от октомври до май/юни. Децата са разпределени в групи според възрастта и според нивото на владеене на езика. Нивото на владеене на езика се определя по време на среща-разговор с преподавателя. 

Вратите на Сугестопедичен езиков център KREG са широко отворени за родителите на нашите ученици, защото сме убедени, че доброто взаимодействие между преподаватели, ученици и родители е ключът към постигане на отлични резултати.

Начало на учебната 2024 / 2025 -
23 септември

Курсове по английски за ученици 8-13 години

90 учебни часа, един път седмично по 3  учебни часа

Tакса 790 лв. с включени учебни материали

Курсове по английски и испански за ученици 13+

100 учебни часа, един път седмично по 3 или 4 учебни часа.

Tакса 1000 лв. с включени учебни материали.

Курсове за подготовка за международен сертификат или матура

100 учебни часа, един път седмично по 3 учебни часа.

Tакса 1025 лв. с включени учебни материали.

*5% от всяка такса се предоставят като дарение на фондация „Проф. д-р Георги Лозанов и проф. д-р Евелина Гатева“

Ако търсите езиков курс с дълготраен резултат

Scroll to Top