Не обичате ограничения - тогава учете езици!

картина на Ван Гог

“С чуждите езици, ти можеш да преминеш от една житейска ситуация в друга. С чуждите езици, ти се чувстваш у дома навсякъде.”

Едмънд де Ваал

Владеенето на чужд език е много повече от предимство при кандидатстване за работа или удобство при пътуване. Всъщност, говоренето на чужд език може да ви направи по-умни, решителни и дори ще ви помогне да овладеете майчиния си език по-добре.

Психологическите изследвания показват, че владеенето на два или повече езика развива когнитивните способности тъй като мозъкът на човек, говорещ два езика, функционира различно от този на човек, говорещ само един език.

По-долу сме изброили някои предимства, които дава изучаването на чужд език. Много от тези предимства се наблюдават само у хора, които редовно използват няколко различни езика. Това не се отнася и за тези от вас, които са учили чужд език в училище, но днес използват предимно родния си език. Но има надежда! Дори да започнете да учите чужд език като възрастен, можете да постигнете същите нива на владеене на езика като децата и да се възползвате от благотворното влияние на това.

Ставате по-умен.

Говоренето на чужд език подобрява функционалността на мозъка, предизвиквайки го да разпознава и обмисля значения и да общува чрез различни езикови системи. Умението да осмисляте и решавате задачи се пренася и в други области. Изучаващите чужд език ученици, постигат по-високи резултати на стандартизирани тестове от тези, които говорят само един език. Това личи особено ясно по отношение на математика, граматика и лексика.

Изграждате умения да вършите няколко неща едновременно.

Полиглотите са способни да превключват между две езикови, писмени и структурни системи. Изследване на Пенсилванския държавен университет показва, че това умение за жонглиране им помага в паралелното извършване на дейности. В друго изследване, участниците използвали симулатор за шофиране и междувременно били заети с друга разсейваща ги дейност. Резултатите показали, че говорещите повече от един език, допуснали по-малко грешки при шофирането.

Намалявате риска от Алцхаймер и деменция.

По този въпрос има няколко проведени изследвания и всички водят до последователни и категорични резултати. Средната възраст за появата на първите симптоми на деменция за владеещите един език е 71.4 години, а за говорещите повече от един е 75.5 години. В проучването са отчетени и факторите като образователен и икономически статус, пол и физическо здраве, но независимо от тях резултатите остават същите.

Подобрявате паметта си.

Според невролозите мозъкът е мускул и функционира по-ефективно, ако се тренира. Ученето на език включва усвояването на правила и запомнянето на лексика, което е своебразен вид тренировка за мозъчния “мускул”. Ученето на чужд език е за мозъка това, което е спортът за тялото. Това води до цялостно подобряване на паметта, което означава, че за хората владеещи повече от един език е по- лесно да запомнят различни видове информация.

Ставате по-наблюдателни.

Изследване на испанския университет Помпеу Фабра разкрива, че полиглотите са по-наблюдателни по отношение на заобикалящото ги. Те са по-умели в отсяването на важната информация от маловажната, а също по-лесно им се удава да забелязват подвеждаща информация. Освен това, всеки език отразява мисленето и начина на живот на хората, които говорят този език. Затова много думи и изрази имат подвеждащи значения, които биха могли да доведат до комични ситуации.

Същото се отнася и за така наречените думи – фалшиви приятели. Помислете си за испанските думи rana (жаба) и рана и gorda (дебела) и горда или за английските actual (действителен) и актуален, sun (слънце) и сън.

Изненада ли е тогава, че Шерлок Холмс и Еркюл Поаро са талантливи полиглоти?

Подобрява се способността ви за вземане на решения.

Според изследване на Чикагския университет, владеещите два езика вземат по-адекватни решения. Думите във всеки език имат нюанси в значенията, които подсъзнателно влияят на вашите решения. Не е едно и също дали казваме хубав или прекрасен. Дали правилно сме взели решение относно избора на думи или дали правилно сме дешифрирали информацията, която сме получили става ясно сравнително бързо особено в устната комуникация.

Подобрявате нивото на собствения си език.

Ученето на чужд език неизменно насочва вниманието и към майчиния език. В зависимост от метода на преподаване всеки изучаващ чужд език прави съзнателно или несъзнателно аналогии с родния си език. Това неизменно ни кара да подбираме по-внимателно думите и граматичните конструкции, което води до повишаване на езиковата ни култура.

Ако тез любопитни факти са възбудили интереса ви към чуждите езици, но нямате време за домашни и традиционно учене, помислете за  сугестопедията като метод за бързо научаване на език без допълнителна подготовка и в приятна атмосфера.

Scroll to Top