Лондонските приказки – пътуване към знанието

Сугестопедичен учебник за напреднали London Tales от В. Бодурова

Лондонските приказки - пътуване към знанието

„Лондонските приказки“ („London Tales“) разказват историята на любимите ни герои от The Return – първия сугестопедичен учебник. Мис Нийдъм и Доли, уютно настанени в къщата на тайнствената баба на Мис Нийдъм, изглеждат спокойни и улегнали, с ясна цел в живота и като че ли готови да слушат и да се учат, а не само да се забавляват, докато нарушават правилата.

Защо приказки? Защото с приказки се учи най-лесно.

Откакто свят светува разказването на приказки е начин да се предадат знания. Приказките са били и като че ли продължават да бъдат начин да научим нещо, да предадем знания и да се справим с действителността години преди да имаме буквите. 

Приказката разказва за това как се променя животът и как хората се справят с това. Обикновено в началото ние се озоваваме в някаква ежедневна ситуация. Действията, мислите, копнежите на главния герой следват своя естествен ход. После, изведнъж, настъпва буреносна промяна. Главният герой е изправен пред трудни решения, трябва да поема рисковани действия, да полага свръх усилия и накрая идва развръзката. 

И ние живеем в историята, с нашите емоции, отъждествяваме се с героите и понякога дори намираме отговори на въпроси, които вълнуват нас самите, или намираме изход от ситуация в нашия собствен живот.

А свързали се с емоция, чувство, очакване, дори дребни детайли оставят отпечатък върху съзнанието ни и това, което се наблюдава е явлението, наречено от психолозите, хипермнезия.

Точно на това силно въздействие на приказките се дължи обучителният ефект на сугестопедичния учебник – книга „Лондонски приказки“ – London Tales, с автор Ванина Бодурова. Лондонските приказки разказват за музика, изобразително изкуство, вестници, адвокати, литература, психология. Пътуваме от Лондон до Париж, Ню Йорк и пак до Лондон. Придружават ни прекрасни картини, вълнуваща поезия, хумористични анекдоти. 

Сугестопедичният учебник - основен елемент на сугестопедичното обучение

 

Всеки сугестопедичен учебник е учебник – книга. На една от първите страници са изредени главните действащи лица, точно както в пиеса. Текстът е напечатан в лявата част от страницата като според нивото от дясно има пълен или частичен превод на текста. Когато четем учебника-книга, имаме впечатлението, че четем художествена литература, защото историята има развитие, кулминация, развръзка. И някак неусетно езикът, на който е написана книгата, се измества встрани от нашето внимание, а ние сме водени от любопитство и емоции. 

Всъщност това е целта на сугестопедичното обучение. Д-р Лозанов, създателят на метода сугестопедия, казва, че сугестопедията отклонява вниманието от болното място. Английският, който си мислим, че трябва да научим на всяка цена, защото без английски не може, всъщност става само средство да достигнем до необходимата за нас информация.

Спомнете си колко реплики от филми можете да повторите или колко песни можете да запеете, само защото са ви развълнували или впечатлили. Почитатели на Робърт Де Ниро, дори и неучили английски с изненада откриват, че без да се замислят могат да кажат Are you talking to me? А какво се крие в това изречение? Използваме сегашно продължително време, което няма аналог в българския език. Образува се от спомагателен глагол и герундий. Задаваме въпрос. А за да зададем правилно въпрос на английски трябва да приложим инверсия, т.е.да разменим мястото на подлога и спомагателния глагол. Освен това трябва и да изберем правилно предлога to. А ученето на предлози на всеки чужд език е нещо, което не подлежи на логика. За правилното съставяне на едно лесно на пръв поглед изречение изисква много знания, а в обикновеното общуване, особено по време на разговор, нямаме време за подробен анализ на граматически особености.

По подобен начин въздействат и „Лондонските приказки“, както и всеки друг сугестопедичен учебник. Тъй като в тази книга са включени текстове от различни жанрове и на разнообразни теми, знанията за езика, които получаваме, превъзхождат който и да учебник на ниво В2-С1 по Европейската рамка. Текстовете на приказките провокират дискусии, проучване, водене на записки – всичко това развива се всички езикови умения – четене, писане, говорене и слушане. Необходимо е да прилагаме различни техники и похвати като анализ, сравнение, дедукция, които излизат извън рамките на стандартното езиково обучение. А както във всеки сугестопедичен курс всичко това се случва с лекота, смях и емоция.

 

"Лондонски приказки" е учебникът, с който се работи в сугестопедичния курс за напреднали.

Курсът за напреднали „Лондонски приказки“ (“ London Tales“) обикновено е продължение на курсовете за начинаещи, в които се използва учебникът The Return. Понякога, по преценка на преподавателя, е възможно в курса да се включат и непреминали начално сугестопедично обучение по английски. 

На пръв поглед основната разлика между двата London Tales и The Return, е че преводът на текста е частичен. преведени са понякога цели изречения, но в повечето случаи само отделни думи или, вместо превод, са предложени синоними. В разговорите между познантите ни герои са вмъкнати части от оригинални произведения от британската и американска литература.

Все пак, за да сме полезни и конкретни, добре е да споменем какви езикови особености се разглеждат по време на курса.

Разнообразните житейски теми предизвикват разпалени разговори, но също така са в основата на писмените задачи. Основните типове писмени задачи са преразказ на непознат текст, превод от български на английски, писане на писмо, статия или друг свободен текст. Въпреки високото ниво на езика, препоръчителните „домашни“ занимания са ежедневно преглеждане на частта от текста, която се разработва в курса и слушане на любими песни на английски.

"Лондонски приказки" е книга, която прави чудесата част от нашия живот. И точно затова си струва да я прочетем.
Scroll to Top