Сугестопедичен езиков център KREG, Варна – езикови курсове за деца и възрастни

Лондонските приказки - пътуване към знанието

Лондонските приказки разказват историята на любимите ни герои от The Return -първия сугестопедичен учебник. Мис Нийдъм и Доли, уютно настанени в къщата на тайнствената баба на Мис Нийдъм, изглеждат спокойни и улегнали, с ясна цел в живота и като че ли готови да слушат и да се учат, а не само да се забавляват, докато нарушават правилата.

А как се учи най-лесно? С приказки, разбира се.

От както свят светува разказването на приказки е начин да се предадат знания. Приказките са били и като че ли продължават да бъдат начин да научим нещо, да предадем знания и да се справим с действителността години преди да имаме буквите. 

Приказката разказа за това как се променя живота и как хората се справят с това. Обикновено в началото, ние се озоваваме в някаква ежедневна ситуация. Действията, мислите, копнежите на главния герой следват своя естествен ход. После, изведнъж, настъпва буреносна промяна. Главният герой трябва да взема трудни решения, да поема рисковани действия, да полага свръх усилия и накрая идва развръзката. 

И ние живеем в историята, с нашите емоции, отъждествяваме се с героите и понякога дори намираме отговори на въпроси, които вълнуват нас самите, или намираме изход от ситуация в нашия живот.

А свързали се с емоция, чувство, очакване, дори дребни детайли остават отпечатък върху съзнанието ни и това, което се наблюдава е явлението, наречено от психолозите, хипермнезия.

Точно на това силно въздействие на приказките се дължи и обучителния ефект на сугестопедичния учебник – книга Лондонски приказки – London Tales, с автор Ванина Бодурова. Лондонските приказки разказват за музика, изобразително искуство, вестници, адвокати, литература, психология. Пътуваме от Лондон до Париж, Ню Йорк и пак до Лондон. Придружават ни прекрасни картини, вълнуваща поезия, хумористични анекдоти. И някак неусетно езикът, на който е написа книгата, се измества в страни от нашето внимание, а ние сме водени от любопитство и емоции.

Всъщност това е целта на сугестопедичното обучение. Д-р Лозанов, създателят на метода сугестопедия, казва, че сугестопедията отклонява вниманието от болното място. Английският, който си мислим, че трябва да научим на всяка цена, защото без английски не може, всъщност става само средство да достигнем до необходимата за нас информация.

Спомнете си колко реплики от филми можете да повторите или колко песни можете без да запеете, само защото са ви развълнували или впечатлили. Почитатели на Робърт Дениро, дори и не-учили английски с изненада откриват, че без да се замислят могат да кажат Are you talking to me? А какво се крие в това изречрние. Използваме сегашно продължително време, което няма аналог в българския език. Образува се от спомагателен глагол и герундий. Задаваме въпрос. А за да зададем правилно въпрос на английски трябва да приложим инверсия, т.е.да разменим мястото на подлога и спомагателния глагол. Освен това трябва и да изберем правилно предлога to. А ученето на предлози на всеки чужд език е нещо, което не подлежи на логика.

По подобен начин въздействат и Лондонските приказки, както и всеки друг сугестопедичен учебник. Но тъй като в тази книга са включени текстове от различни жанрове и на разнообразни теми, знанията за езика, които получаваме, превъзхождат, който и да учебник на ниво В2-С1 по Европейската рамка. А тъй като текстовете на приказките провокират дискусии, проучване, водене на записки,  развиват се всички езикови умения -четене, писане, говорене и слушане. Необходимо е да прилагаме различни техники и похвати като анализ, сравнение, дедукция, които излизат извън рамките на стандартното езиково обучение. А както във всеки сугестопедичен курс всичко това се случва с лекота, смях и емоция.

Лондонските приказки е книга, която прави чудеста част от нашия живот. И точно затова си струва да я прочетем.

 

Scroll to Top