Сугестопедичен езиков център KREG, Варна – езикови курсове за деца и възрастни

Езикови курсове за деца и ученици

Курсове по английски за деца 5-7 години

 

Първа част

54 учебни часа,  един път седмично по 90 минути
такса 470 лв. с включени учебни материали

Втора част

54 учебни часа,  един път седмично по 90 минути
такса 470 лв. с включени учебни материали

 

Курсове по английски чрез сугестопедия за ученици

Курсове по английски за ученици 7-11 години

80 учебни часа,  един път седмично по 120 минути
такса 650 лв. с включени учебни материали

Курсове за ученици 12+

110 учебни часа, 2 пъти седмично по 2 учебни часа  или един път седмично -4 учебни часа                       такса 800 лв. с включени учебни материали

Курсове по английски за подготовка за матура / международен серификат

Курс за подготовка за матура/ за международен сертификат -ниво В2+ 
110 учебни часа, 2 пъти седмично по 2 учебни часа  или един път седмично -4 учебни часа          такса 800 лв. с включени учебни материали
 
Курс за подготовка за международен сертификат -ниво В2+ – С1

120 учебни часа, 2 пъти седмично по 2 учебни часа или събота/ неделя -4 учебни часа
такса 920 лв. с включени учебни материали

Курсове по испански чрез сугестопедия за ученици

Курсове по испански за ученици 8-11 години

80 учебни часа,  един път седмично по 120 минути

такса 650 лв. с включени учебни материали

Курсове за ученици 12+

110 учебни часа, 2 пъти седмично по 2 учебни часа или 1 път седмично -4 учебни часа
такса 800 лв. с включени учебни материали

 

Ако търсите езиков курс с дълготраен резултат

Ако някое дете успее да надскочи създадените норми, ние казваме „то е гениално“. А в действителност не съзнаваме, че „всички сме гениални.“
Сугестопедията, ако е приложена правилно, създава комуникация на нивото на нашата индивидуална „гениалност.“

Г. Лозанов, Сугестопедия-Десугестивно Обучение, стр. 70, СУ, 2005, София

Обучението на деца е отговорна задача. От една страна децата трябва да усвоят значителен обем знания, но от друга страна за да бъдат успешни, децата трябва да изградят навици за самостоятелно учене, умения за общуване и работа в екип, да са адаптивни, но и толерантни към хората, с които общуват.

Осъзнаваме, че времето, прекарано в залите на Сугестопедичен езиков център KREG е твърде кратко, но все пак е достатъчно за да покаже на децата, че ученето не е просто заучаване на списък от думи на чуждия език или граматически правила. Ученето е откривателство, творчество и вдъхновение.

За да учат децата с желание и любопитство, преподавателите от Сугестопедичен езиков център KREG са водени от законите на сугестопедията, където водещо е уважението към личността на всяко дете или ученик.

Целта на преподавателите е да създадат интерес към изучавания чужд език като средство за общуване. Затова основно място в сугестопедичното обучението заемат разнообразни ролеви игри, които пресъздават реални житейски ситуации, драматизации и песни, творчески задачи, които да подтикнат децата към творческо мислене и желание за себеизява.

Курсовете по английски и испански за деца и ученици са целогодишни -от октомври до май/ юни. Децата са разпределени в групи според възрастта и според нивото на владеене на езика. Нивото на владеене на езика се определя по време на среща-разговор с преподавателя. 

Вратите на Сугестопедичен езиков център KREG са широко отворени за родителите на нашите ученици, защото сме убедени, че доброто взаимодействие между преподаватели, ученици и родители е ключът към постигане на отлични резултати.

Scroll to Top